Integracja migrantów na europejskim rynku pracy

30 lipca ukazał się komunikat prasowy dotyczący ciekawego raportu Eurostatu (Europejskiego Urzędu Statystycznego) na temat integracji społecznej i edukacyjnej migrantów. Cały raport ma się ukazać na jesień tego roku a opublikowany komunikat ujawnia nieco danych na temat integracji na rynku pracy.
W ubiegłym roku w 28 krajach Unii Europejskiej, bezrobocie wśród osób spoza Unii wynosiło 21,3 % było więc dwukrotnie większe od bezrobocia obywateli danego kraju (10%.) Jednak procent bezrobotnych w obydwu grupach jest bardzo zbliżony jeśli popatrzymy na osoby długotrwale bezrobotne (czyli 12 miesięcy i dłużej). Takich długotrwałych bezrobotnych  spoza Unii jest 48,6% a wśród bezrobotnych obywateli danego kraju jest ich 49,4%.
Jeśli chodzi o zatrudnienie, 56,1% osób spoza Unii ma pracę podczas gdy dla obywateli ta liczba wzrasta do 68,9%. Więcej osób spoza Unii ma umową na czas określony – 20,2% w porównaniu do 12,4% obywateli danego kraju. Podobny schemat widzimy porównując pracę w niepełnym wymiarze godzin – 27,5% pracowników spoza Unii i 18,4% pracowników z kraju.
63540-640x360-work-canary-wharf-clocks_640
Liczby bardzo się zmieniają jeśli porówna się dwie inne grupy: tym razem obcokrajowców z państw Unii Europejskiej z obywatelami danego państwa. W zeszłym roku stopa zatrudnienia migrantów z Unii wynosiła 70.9% i tym samym była nieco wyższa od obywateli danego kraju wśród których zatrudnionych jest 68,9%. Podobnie jednak jak we wcześniej opisanej grupie, mniej obywateli danego państwa pracuje na umowie na czas określony (12,4%) niż osób z innych krajów Unii (16,4%) oraz mniej z nich pracuje w niepełnym wymiarze godzin (18,4% obywateli danego państwa w porównaniu do 24% obywateli innych krajów Unii) Bezrobotnych migrantów z państw Unii jest 12,2% a obywateli 10%. Tendencja się zmienia gdy spojrzymy na długotrwale bezrobotnych  –  obywateli jest 49,9% a wśród obywateli innego państwa członkowskiego jest ich 40%
work shutterstock
Różnice pomiędzy liczbą pracujących osób  z krajów spoza Unii a obywatelami danego państwa są największe w Szwecji, Belgii, Holandii, Francji, Finlandii i Niemczech. Najmniejsze natomiast na Cyprze, w Czechach, Litwie i Włoszech.
Więcej znajdziecie tutaj.
Notka napisana w sierpniu dla Blogerzy Ze Świata
Working-People

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.